Foto’s ‘Wie stokkert de boele op’

60e revue – 2017   ‘Wie stokkert de boele op’